UBNU-teknikker

Prosjekter

Prosjektarbeid gir elevene muligheten til selv å bestemme hvilke læringsaktiviteter de vil delta i, og selv velge hvilke ressurser de trenger for å fullføre dem. Etter en plenumsdiskusjon kan elevene oppmuntres til å dele seg inn i grupper slik at de kan arbeide sammen for å utforske noe, som f.eks. frøspiring og plantevekst, og skape et sluttprodukt etter eget valg, f.eks en PowerPoint-presentasjon eller en plansje. Forskjellige grupper kan ta ansvar for å utforske et bestemt aspekt av et tema, som de så rapporterer til klassen.

Find out more

Plenumsdiskusjoner

Gjennom dialog kan elever få vist hva de har lært i en time eller en serie timer. Ved å lage fortellinger, presentere argumentasjoner, forklaringer, tolkninger eller analyser, kan elevene vise sine evner til kritisk tenkning og problemløsning. Læreren lytter og søker etter tegn på det gode som er oppnådd, f.eks. svar som kobler sammen relevant informasjon og benytter den i en ny situasjon. Dette er noe av det samme som brukes i såkalte «Tenk-høyt» protokoller og intervjuer (uformelt & formelt strukturert), som engasjerer elevene i å tenke høyt mens de utfører en aktivitet. Elever blir bedt om å si hva de ser på og hva de tenker, gjør og føler mens de arbeider med en oppgave. Dette gjør det mulig for læreren å få et innblikk i hvilken prosess eleven velger for å utføre en aktivitet. Å tenke på å tenke og å snakke om tenkningen kalles meta-kognisjon. Det er gjennom denne prosessen at den som lærer begynner å få innsikt i sin egen og andres tankevirksomhet og læring.

Find out more

Begrepskart

Begrepskart er visuelle framstillinger av forbindelsene mellom idéer eller begreper som er blitt etablert i løpet av en læringsaktivitet. Begrepene kan komme fra læreren, eller bli formulert av elevene selv. Elevene plasserer idéene og begrepene inne i sirkler eller bokser, og forbinder dem med piler og ord. Pilene viser hvilken vei forbindelsen går, mens ordene forklarer forholdet mellom begrepene. Ikke bare kan slike begrepskart brukes som et læringsverktøy, de kan også brukes i evalueringen, siden de hjelper læreren til å identifisere både sanne og falske idéer som er i omløp blant elevene.

Find out more
Første   Forrige 1   2   Siste

SISTE DISKUSJONER Se alle diskusjoner

14/10/13

Stopp global sløsing med mat

Opptil 2 milliarder tonn spiselig mat kastes hvert år, noe som resulterer i tap av landbruksareal, vann og energi. I Europa betyr bedre jordbruksmetoder og transport, lagring- og prosesseringsfasiliteter at en større andel av maten som produseres når vårt marked. Hvorfor kaster vi allikevel bort så mye mat som vi gjør gjennom handel og forbrukeratferd?

01 Kommentarer

Ressurser

Se alle ressurser

Vi har gjennomsøkt mange bøker, opplæringsmoduler og nettsteder for å finne ressurser som er relevante for undervisning i botaniske hager og andre uformelle opplæringssteder.SISTE NYHETER Se alle nyhetsartikler

22/11/13 | Oslo

Utstilling som garantert gir deg kløe!

Til våren kann du besøke Naturhistorisk museum med din klasse og fordype dere i lopper, lus og innvollsormer. Utstillingen blir å finne i Zoologisk museum, Robert Collets hus. Velkommen!

00 Kommentarer

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook