UTFORSK-seminar på NHM

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 28/04/13 | Oslo

23. april ble det avholdt et heldagsseminar om utforskningsbasert undervisning på Naturhistorisk museum i Oslo. Seminaret var rettet mot undervisere utenfor skolen. Deltagere fra hele landet var til stede og mange institusjoner var representert. Her kan nevnes naturveiledere fra Statens naturoppsyn, Agder naturmuseum og botaniske hage, Oslo våtmarksenter, Naturvernforbundet, speideren, Arkeologisk museum og botanisk hage i Stavanger, Fetsund lenser, Vitenskapsmuseet NTNU, Ringve botaniske hage, lærerutdanning i Oslo og Trondheim, hjemmeundervisningen og Norsk folkemuseum.


Målet for dagen var å fremme utforskningsbasert undervisning som metode, refleksjon over egen undervisningspraksis og å knytte kontakter og utveksle erfaringer mellom ulike institusjoner.


I løpet av dagen ble deltagerne gjort kjent med begrepet utforskende undervisning gjennom teoretiske og praktiske øvelser: hva er et IBSE spørsmål ble diskutert, de undersøkte planters pollinering ute i hagen og jobbet med temaet fossiler for å forstå prosessen med fossilisering og relativ datering. Seminaret ble avsluttet med en diskusjon omkring de praktiske øvelsene og egne erfaringer.

Seminaret ble etterfulgt av en utforskningsbasert middag! Menyen ble ikke avslørt på forhånd. Utstyrt med gaffel, kniv, penn og hvit papirduk måtte deltagerne smake seg fram til hva som lå på tallerken og notere sine forslag. Med zoologer og botanikere rundt bordet ble det god mulighet til faglig utveksling når det skulle resoneres fram til hva som ble spiste. En rett bestående av 12 forskjellige ingredienser fra planteriket leder raskt inn på diskusjoner om frukt, bær eller grønnsak?

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook