Nyheter og diskusjoner

Læreplan

27/09/13  |  Moskva

Fra plantetegninger til plantesystematikk

UTFORSK-partnerne i Moskva ønsker å presentere sine erfaringer som kan være interessant for lærere, ikke bare i videregående opplæring, men også i grunnskolen.

19/08/13  |  London

Kurere “planteblindhet” med en utforskningsbasert tilnærming

Kan utfoskningsbasert naturfagsnundervisning (IBSE) bli brukt til å bekjempe “planteblindhet”? - et fenomen hvor planter i vårt nærmiljø blir oversett og regnet som “kjedelige”. Et ferskt studie utviklet et undrvisningsopplegg «Fighting Plant Learning Unit» (FPLU) for å teste bruken av IBSE for å informere og inspirere elever om temaet planters forsvarsmekanismer.

25/06/13  |  Oslo

Utforskende utflukt

Årets lærerkurs er over. Før lærerne fikk sine diplomer tok de med klassen sin på utflukt til Botanisk hage og gjennomføre sitt eget utforskende undervisningsopplegg.

Første   Forrige 1   2   Siste

Meningsmålinger Se tidligere meningsmålinger

Hvor ofte underviser du utendørs?

Regelmessig (f.eks. en gang i uka)
Av og til (f.eks. noen ganger i måneden)
Sjelden (f.eks. én gang i løpet av et par måneder)
Aldri


Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook