Tid for å lage seljefløyte

Botanikk

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 25/04/13 | Oslo

De fleste har nok spilt et instrument på skolen. Men de færreste har laget sitt eget. Spikking av seljefløyter er en ferdighet som ikke bør gå i glemmeboken. Nå på våren stiger sevjen i trærne og gjør det lett å få av barken. Det er den perfekte tiden for å lage fløyter av greinene. Sevjen smaker søtt. Så når man tar av barken for å lage ei fløyte bør man benytte anledningen til å slikke på grenen. Lær dere å lage deres egne fløyter med en oppskrift eller en video.

Gåsungene som dukker opp på seljen om våren er store rakler. Det er hannblomstene til seljen. De blir etter hvert gulfargede, av alle modne pollenbærere som stikker ut. På hunnplantene utvikles hunnrakler. De er lysegrå. Selje har altså separate hann- og hunnindivider, de er særbu.

Selje har vært et økonomisk viktig tre i Norge. Løv og greiner har blitt brukt til husdyrfôr, særlig for sauer og geiter. Fjerningen av årsskuddene gav trærne en fasong som gjorde at de lignet mer troll enn trær.

De gamle grekere, indianere og vikinger visste at bark fra selje virket febernedsettende og lindret smerte. Virkestoffet salisylsyre, som brukes i mange febernedsettende preparater, har fått navn etter det latinske slektsnavnet for selje: Salix.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook