Undervis selv i Botanisk hage!

Botanikk | Biodiversitet | Læreplan | Evolusjon | Publisering av forskning

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm-uio-no | 25/06/13 | Oslo

Botanisk hage er en utmerket arena for undervisning av elever på alle trinn. Mange bestiller undervisning av museets ansatte, men det er også fult mulig å undervise på egenhånd. Man kan lage egne opplegg eller benytte ressursene på NHMs hjemmeside. Erfaring viser at mange lærere ikke er kjent med hagens ulike avdelinger og deres potensiale for undervisning. Og mange glemmer at botanisk hage rommer to veksthus som gir mulighet for undervisning om vinteren. Derfor har vi nå laget en kort presentasjon av avdelinger i hagen som egner seg i undervisningsøyemed.

Kart med hagens ulike avdelinger  

Systematisk hage  

Systematisk hage gir en oversikt over blomsterplantenes slektskapsforhold og utviklingshistorie og egner seg til undervisning i systematikk, pollinering og frøspredning.

Urtehagen

Vårt samfunn er avhengig av planter. Vi trenger dem for å spise oss mette, holde oss friske og få klær på kroppen. I urtehagen er det et stort utvalg av nytteplanter med tradisjonsrik bruk. Mange plantearter er opprinnelig fra Mellom-Europa eller Sør-Europa og de trenger tid for å blomstre. Undervisning passer best i august og september.

Rød- og svartlistebedet  

Her viser og bevarer vi truete ville plantearter i Norge, og innførte planter som utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet generelt og de truete artene spesielt. Dette er et godt utgangspunkt for å jobbe med bevaring av biologisk mangfold. Kombiner gjerne med den levende genbanken på Osloryggen og den nyanlagte slåttemarken som er en truet naturtype.

Osloryggen

På Osloryggen viser vi et utvalg av arter som er typiske for den kalk- og skiferrike berggrunnen i Indre Oslofjord. Dette gir muligheten til å studere mangfoldet i nærområdet i sammenheng med geologien. Osloryggen fungerer også som en levende genbank for sjeldne og truete arter og egner seg derfor for undervisning i bevaring av biologisk mangfold. Kombiner gjerne med rød- og svartlistebedet. Blomsterprakten er størst i mai-juni.

 

Fjellhagen

Fjellhagen er et fjellandskap i miniatyr med steinete rygger, topper og skrenter omgitt av gresskledde daler og skråninger. Terreng, vann og planter spiller sammen og gir en total opplevelse av skjønnhet og av det biologiske mangfoldet i fjellområder over hele verden. Her er blomstringen tidlig ute og gir muligheter til å studere blomster tidlig på våren. Fjellhagen er delt opp i geografiske regioner. Slik kan botanikkundervisning kobles med kjennskap til ulike verdensdeler. Øverst er Amerika og en liten avdeling med planter fra Afrika. Når bekken begynner vandrer man inn i Asia. Halvveis ned begynner Europa og i svingen før den nederste dammen er en avdeling med planter fra Kaukasus.

 

Treløype

I en rundløype i hagen passerer man 15 norske løvfellende norske trær. Det gir muligheten til å lære seg løvtrærne på et lite område. Kart og forslag til undervisningsopplegg finner du her.

Veksthusene

I hagen er det to veksthus, Palmehuset og Victoriahuset. Husene rommer planter fra områder med tropisk-, subtropisk- middelhavs- og ørkenklima I Victoriahuset er det et eget epifyttrom hvor det dyrkes epifytter - planter som vokser på andre planter uten å snylte på dem. Det er også et eget bed med kjøttetende planter. Veksthusene egner seg derfor godt for undervisning i temaer som klimasoner og tilpasninger.

I Palmehuset er det et eget evolusjonsrom. Utstillingen viser plantenes evolusjonshistorie, fra levermoser til dekkfrøete planter. Her kan man undervise om systematisering av planter i ulike grupper og evolusjon på et enkelt nivå til det mer avanserte hvor man trekker inn planters formering sett i lys av evolusjonshistorien.

Om dere ønsker å gjennomføre egen undervisning i veksthusene eller den Systemtiske hagen så er vi glade for beskjed på mail til: skoletjenesten@nhm.uio.no slik at ditt klassebesøk ikke kolliderer med de undervisningsopplegg vi tilbyr.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook