Nyheter og diskusjoner

Botanikk

28/04/13  |  Oslo

Så, se, smak og samarbeid!

Våren har kommet og det spirer og gror. Men hva er egentlig et frø? Test ut vårt nye undervisningsopplegg!

11/01/13  |  Oslo

Seminar om utforskningsbasert undervisning utenfor klasserommet

Tirsdag 23. april blir det gratis heldagsseminar på NHM for personer som driver med naturfaglig undervisning på museer, i botaniske hager og andre institusjoner utenfor skoleverket.

24/10/12  |  Oslo

Biodiversitetsdata fritt tilgjengelig på nett

«Hvorfor er museet stengt», er et ofte stilt spørsmål utenfor Lids Hus (Botanisk museum i Oslo). Museet inneholder en stor mengde data om biologisk diversitet i form av herbarier. Huset er stort sett stengt for publikum, men informasjonen som ligger der er fritt tilgjengelig på nett. Mange organisasjoner jobber med tilgjengeliggjøring av informasjon fra museumssamlinger og databaser. «Data framskaffet med offentlige midler skal komme allmenheten til gode», er et viktig prinsipp for prosjektet «Arter på nett», en ny nettportal som lanseres i 2013.

Første   1 ... 2   3   4 ... 5   Siste

Meningsmålinger Se tidligere meningsmålinger

Hvor ofte underviser du utendørs?

Regelmessig (f.eks. en gang i uka)
Av og til (f.eks. noen ganger i måneden)
Sjelden (f.eks. én gang i løpet av et par måneder)
Aldri


Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook