Sjeldne sommerfugler i Botanisk hage

Biodiversitet | Publisering av forskning

Tekst: Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no Foto: t.v. Kristina Bjureke, t.h. Karsten Sund | 25/05/13 | Oslo

Lakrismjeltblåvinge er den sjeldneste dagsommerfuglen i Norge. Den er oppført i Norsk rødliste 2010 som kritisk truet (CR). Det eneste kjente lokaliteten i dag er i indre Oslofjorden. Ekspertene tror at det kun er 10-20 individer på vingene hvert år. Tilfeldigheter kan lett utrydde arten. I 2010 ble arten fredet. Men det er derimot ikke habitatet den lever i. Derfor jobbes det for at denne sommerfuglen skal få status som «prioritert art» hvilket innebærer at også leveområdet blir beskyttet. Det er ofte tette samspill mellom insekter og planter. Larvene til denne sommerfuglen er avhengige av planten lakrismjelt. Et annet tiltak for å bevare lakrismjeltblåvinge er derfor å plante ut lakrismjelt.  Botanisk hage har oppformert over hundre planter fra frø som Fylkesmannens miljøvernavdeling har plantet ut på potensielle lokaliteter for den lille blå sommerfuglen. Ikke bare planten skal plantes ut. Hallvard Elven ved Naturhistorisk museum driver nå, med tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, et eget lakrismjeltblåvingeoppdrett som et forsøk på å øke bestanden.

Oppmerksomhet rundt bevaring av biologisk mangfold trenger ikke bare å vekkes gjennom avisoverskrifter og faktainformasjon. Vakkert plassert i nærheten av planten lakrismjelt på Osloryggen i Botanisk hage står det nå en installasjon laget av kunstnergruppen F36 som gjerne vil sette fokus på sommerfuglens tapte habitat.
Det blir ofte sett på som en oppgave for naturfagslærere å gi elever kunnskap og nærhet til naturen.. Men - man må ikke være profesjonell kunstner for å lage kunstverk. Ta i bruk de estetiske fagene og la elevene få flere innfallsporter til mangfoldet i naturen.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook