Plante vekket til live etter 30 000 år!

Botanikk

Gry Støvind Hoell | 21/02/12 | Oslo

For lenge, lenge siden samlet et lite ekorn frukter og frø i et vinterlager langs elva Kolyma, nordøst i Sibir. Vinteren kom, og dessverre for ekornet frøs lageret. Permafrost gjorde at ekornet aldri igjen fikk glede av matforrådet den hadde laget.

Russiske forskere var i dette området på jakt etter nettop nedfryst plantemateriale med levedyktige celler. I sin søken langs elva fant de hele 70 matforråd laget av ekorn. Hvert slikt lager kan inneholde så mye som 600 000 til 800 000 frø og frukter fra forskjellige planter. Lagrene ble ofte lagt inntil frossen bakke, noe som gjorde at materialet frøs fort og dermed ble godt bevart, skriver forskerne i rapporten.

Frøene og fruktene som disse ekornene hadde lagret, ble liggende nedfryst i flere generasjoner. Da den siste mammuten døde, hadde forrådene ligget urørt i 20 000 år. Det hadde gått ytterligere 10 000 år etter mammutenes tid da forskerene gravde dem opp.

Forrådene med frø og frukter lå 20-40 meter under bakken, under lag med jord og beinrester etter blant annet mammut og ullhåret nesehorn. Her nede har plantematerialet ligget som i en stor frøbank, nedfryst til en jevn temperatur på ca -7°C.

Det er kjent fra tidligere at organisk materiale kan bevares uskadd over lengre tid når det fryses raskt ned og holdes fryst ved jevn temperatur over lang tid. Det er derimot aldri tidligere blitt bevist at man kan få så gammelt plantemateriale til å spire, blomstre og sette frø.

Forsker David Gilichinsky og kollegaene hans ved Russian Academy of Sciences fant levedyktig vev i fruktene på Silene stenophylla. De greide å få dette vevet til å utvikle seg til små spirer. Spirene ble satt i potter hvor de etter hvert utviklet seg til voksne planter. Til slutt blomstret vekstene og lagde frø, som igjen fikk spire og vokse opp.

Silene stenophylla finnes fortsatt i dag, men forskerne var spente på å se om 30 000 års utvikling hadde ført til synlige endringer på plantes utseende. De dyrket derfor samtidig eksemplarer av den nålevende varianten av Silene stenophylla fra samme område for å kunne sammenligne dem.

I begynnelsen var de to variantene umulig å skille fra hverandre. Men da de blomstret, så forskerne forskjell. Kronbladene var tydelig bredere og mer oppdelte på alle de gamle plantene, skriver de i PNAS.

I tillegg var de første blomstene deres hunnblomster, mens tvekjønnede blomster kom senere. Hos de nålevende artene var alle blomstene tvekjønnede.

I dette tilfellet kommer imidlertid de eventuelle forskjellene mellom plantene i skyggen av den virkelige nyheten: At det er mulig å vekke til live skapninger etter titusenvis av år i dvale.

Skattekister

20 prosent av jordas overflate er stivnet i permafrost som kan strekke seg opptil flere hundre meter under bakken. Her ligger enorme mengder levedyktige mikroorganismer bevart sammen med planterester og sporer fra mose.

I tillegg finnes det altså forråd laget av ekorn som representerer de reneste biologiske skattekistene. Og slike forråd finnes ikke bare i Sibir. Forskere har også kommet over slike eldgamle matlagre i Alaska og Yukon. De kan alle bli gull verdt for forskningen i åra som kommer.

Kanskje kan man etterhvert også klare å vekke til live planter som ikke lenger eksisterer?

Mer om denne saken kan du også høre i Norgesglasset fra 22 februar 2012. Der snakket Kristina Bjureke fra Naturhistoriske museer om denne saken og om frøbanken som finnes i Botanisk Hage i Oslo. http://www.nrk.no/programmer/sider/norgesglasset/

Informasjon til saken er hentet fra forskning.no og fra originalpublikasjonen :

Yashina S, Gubin S, Maksimovich S, Yashina A, Gakhova E & Gilichinsky D. 2012. Regeneration of whole fertile plants from 30,000-y-old fruit tissue buried in Siberian permafrost.

Published online before print February 21, 2012, doi: 10.1073/pnas.1118386109 PNAS February 21, 2012

http://www.pnas.org/content/early/2012/02/17/1118386109.full.pdf+html?sid=ee243205-cdee-4f82-8bcc-0f9fab804bfb


Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook