Norske løvtrær

Botanikk | Biodiversitet

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no Foro: Lønn av Kristina Bjureke | 28/04/13 | Oslo

Nå er hassel, selje og svartor i full blomst, og de andre løvtrærne vill følge opp utover våren. Det er spennende å studere trær både med blomster og frukt. I disse dager legges det ut et nytt undervisningsopplegg om 15 norske løvtrær på hjemmesiden til Naturhistorisk museum.

Opplegget er beregnet på barnetrinnet. I et eget lærerhefte er det forslag til spørsmål og svar og ulike oppgaver for elevene. Lærerheftet er selvforklarende, men man kan bestille en guide hvis det er ønskelig. Ikke alle har anledning til å besøke botanisk hage hvor alle trærne er representert, man har man et mangfold av løvtrær i sitt nærområde kan opplegget godt benyttes utenfor hagen.

 
Informasjonsskilt om hver art vil bli plassert ut. Hvis man har en smart-telefon i lommen kan man benytte seg av QR-koden på skiltene som leder deg direkte til en mer utfyllende tekst. Denne informasjonen kan man også finne ved å besøke hjemmesiden til NHM. Bruk gjerne disse sidene til for- og etterarbeid.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook