Nytt materiell om insekter - supert til undervisning!

Biodiversitet

Gry Støvind Hoell, gry@hoell.no | 05/07/12 | Oslo

Artsdatabanken har mange ulike arbeidsoppgaver. Fellesnevneren for alt de jobber med er biologisk mangfold. Via deres nettsider kan man få hjelp til å finne ut av hva man har funnet ute. Du kan finne informasjon om arten, kanskje er den rødlistet eller svartelistet? Du kan se om den er registert på stedet du fant den tidligere i Artskart (her finner du registreringer fra alt fra gamle herbariebelegg til nye registreringer i artsobservasjoner) eller du kan selv registerere det du har funnet på Artsobservasjoner.no. På nettsiden kan du velge å lese mer om biologisk mangfold, eller om noen mer spesifikke områder og oppgaver som Artsdatabanken jobber med. http://www.artsdatabanken.no/Themelist.aspx?m=3

Norges 34 humlearter har fått sin egen bestemmelsesnøkkel, den ligger her http://www.artsdatabanken.no/artPage.aspx?m=297&amid=10355. Den har blitt utgitt som et eget hefte av Norsk institutt for naturforskning (NINA) http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/1920/Gir-deg-Norges-forste-humlehefte.aspx og kan bestilles for 100 kr.

Har du lyst på en humleplakat? Plakaten (40x80 cm) er gratis og kan hentes hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Det norske hageselskap eller hos Artsdatabanken. Artsdatabanken har desverre ikke kapasitet til å sende plakaten i posten, men den kan lastes ned fra deres nettside: http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=10500

Det er et sterkt ønske om at mange registerer inn i artsobservasjoner om funn av ulike humler fordi mange av humlene er sjeldne og ofte er det vanskelig å få registert. Det er laget en egen app i denne forbindelse: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8197871

Artsdatabanken jobber også med et prosjekt i samarbeid med Seawood Film AS der de lager filmsnutter om ulike arter. Her finnes både pattedyr, fugl, insketer og planter! http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=131

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook