Fremmede arter - undervisningsopplegg under utvikling

Botanikk | Biodiversitet | Publisering av forskning

Hilde Jacobsen@nhm.uio.no Foto: Kristina Bjureke | 15/03/13 | Oslo

Fremmede arter kan være en trussel for det biologiske mangfoldet. I et samarbeid mellom Oslofjordens friluftsråd, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Naturhistorisk museum utvikles det nå et undervisningsopplegg med tema: Hvilke konsekvenser kan fremmede arter få for norsk natur? Elevene skal gjøre et forarbeid på skolen med spørsmål som: Fremmede arter – hva er det? Hvordan har disse artene kommet hit? Hvilke konsekvenser kan fremmede arter få for stedegne arter og biologisk mangfold? Er alle fremmede arter et problem? Hva er Svartelista? Kan man gjøre noe for å redusere utbredelsen av fremmede, problematiske arter? Forarbeidet vil etterfølges av en praktisk del. Det praktiske arbeidet vil være registrering og bekjempelse av fremmede arter i skolens nærmiljø eller på noen av øyene i indre Oslofjord. Opplegget er beregnet for ungdomstrinnet.
Undervisningsopplegget skal testes ut i begynnelsen av juni. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med lærere som kunne tenke seg å la sine elever være med på pilotprosjektet. . Ta kontakt via hjemmesiden.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook