Seminar om utforskningsbasert undervisning utenfor klasserommet

Publisering av forskning

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 11/01/13 | Oslo

Tirsdag 23. april blir det gratis heldagsseminar med påfølgende middag på NHM. Temaet for seminaret er utforskningsbasert undervisning utenfor klasserommet. Vi ønsker å samle flest mulig som driver med naturfaglig undervisning på museer, i botaniske hager og andre institusjoner utenfor skoleverket.  Seminaret vil bli lagt opp med introduksjon til tema og en workshop hvor deltagerne utveksler erfaring og diskuterer undervisningspraksis ved sine respektive undervisningsarenaer.

For spørsmål og påmelding, ta kontakt med Gro Hilde Jacobsen.
Mail: g.h.jacobsen@nhm.uio.no


Påmeldingsfrist er 15. februar.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook