Invitasjon til nytt kurs i utforskende undervisning!

Botanikk | Biodiversitet | Nyheter fra Utforsk! | Publisering av forskning

Kristina Bjureke | 24/05/12 | Oslo

”Utforsk! – utforskende undervisning ute”

Naturhistorisk museum ønsker lærere på 3. – 7. årstrinn velkommen til kurset ”Utforsk – utforskende undervisning ute” i Botanisk hage i Oslo, skoleåret 2012/13.

Innhold
Kurset er rettet mot lærere og skoler som ønsker inspirasjon og faglig påfyll om:
• forskerspiren i praksis
• undervisning i naturfag utenfor klasserommet
• utforskende undervisningsmetoder
• planteliv og biologisk mangfold
• å gjennomføre undervisning i Botanisk hage
Kurset vil omfatte teori i utforskende undervisningsmetoder, praksis i øvelser og undervisning, eksempler på undersøkende undervisning i botanikk, forberedelser og veiledning for ekskursjon med egen klasse til Botanisk hage, evaluering av ekskursjonen og felles diskusjoner/refleksjoner. Øvelsene kommer blant annet til å omfatte frøspredning, spiring av frø og pollinering. Vår målsetting er at elever skal bli mer nysgjerrige og interesserte i naturfag og få større forståelse for naturens mangfold. Deltakerne vil bli godt kjent i Botanisk hage, Naturhistorisk museum, på Tøyen i Oslo.

Målgruppe
Kurset er for alle lærere som underviser i naturfag på 3. -7. årstrinn. Det er kun 15 kursplasser.

Omfang
Kurset vil gå skoleåret 2012/2013 og omfatter totalt 60 timer fordelt på:
• 6 hele/halve kursdager/felles samlinger
• selvstendig studium
• ekskursjon til Botanisk hage med egen klasse i april/mai 2013

Kursstart
Kurset starter 12. september 2012. Deltagelse på kurset er gratis, da kurset er en del av et EU-prosjekt som Naturhistorisk museum deltar i. Utdanningsetaten kan dekke vikarutgifter for kursdeltakere fra Oslo for 2 av kursdagene.

Kurset vil gjennomføres i 14 ulike land som et samlet EU prosjekt under navnet INQUIRE. I alle land er det botaniske hager og naturhistoriske museer som er ansvarlige. I ressursgruppen som støtter kurset inngår representanter fra Høyskolen i Oslo, Naturfagsenteret og Utdanningsetaten i Oslo.

Kontaktperson ved Naturhistorisk museum: kristina.bjureke@nhm.uio.no, tlf: 22851815, 95200804.
Søknadsfrist: 20.august 2012

Målgruppe

Kurset er for alle lærere som underviser i naturfag på 3. -7. årstrinn. Det er kun 15 kursplasser.

Omfang

Kurset vil gå skoleåret 2012/2013 og omfatter totalt 60 timer fordelt på:

· 6 hele/halve kursdager/felles samlinger

· selvstendig studium

· ekskursjon til Botanisk hage med egen klasse i april/mai 2013

Kursstart

Kurset starter 12. september 2012. Deltagelse på kurset er gratis, da kurset er en del av et EU-prosjekt som Naturhistorisk museum deltar i. Utdanningsetaten kan dekke vikarutgifter for kursdeltakere fra Oslo for 2 av kursdagene.

Kurset vil gjennomføres i 14 ulike land som et samlet EU prosjekt under navnet INQUIRE. I alle land er det botaniske hager og naturhistoriske museer som er ansvarlige. I ressursgruppen som støtter kurset inngår representanter fra Høyskolen i Oslo, Naturfagsenteret og Utdanningsetaten i Oslo.

Kontaktperson ved Naturhistorisk museum: kristina.bjureke@nhm.uio.no, tlf: 22851815, 95200804.

Søknadsfrist: 20.august 2012

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook