Utforsk! kurs for lærere på barneskolen 2012/2013

Nyheter fra Utforsk!

Gry Støvind Hoell | 23/01/12 | Oslo

Kurset retter seg mot lærere på barneskolen og vil holdes i Botanisk hage, Naturhistorisk museum i Oslo. Kurset går over 4 hele og 2 halve dager fordelt over ett år. Kurset avsluttes med at lærerne selv lager et undervisningsopplegg som de gjennomfører med sin egen klasse. Skolen vil få refundert utgifter til vikar for 2 av kursdagene fra Utdanningsforbundet i Oslo. 

Første kursdag vil bli et heldags kurs den 12. september. Dersom du ønsker å delta på kurset, bruk linken "kontakt oss" nederst på siden.

For å kvalitetssikre kurset er det opprettet en faggruppe med representanter fra Naturfagsenteret i Oslo, Høyskolen i Oslo, lærerutdanningen, og Utdanningsetaten i Oslo. Kursets innhold evalueres i samarbeid med representantene for denne faggruppen.

Les mer om Utforsk-kursene på våre nettsider under: http://www.inquirebotany.org/no/benefits-for-educators-and-teachers.html

Se også artikkel på http://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/2012/utforsk.html


Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook