Utforskende utflukt

Botanikk | Biodiversitet | Læreplan

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 25/06/13 | Oslo

Skoleåret er over og det samme er årets lærerkurs. Før lærerne fikk sine diplomer tok de med klassen sin på utflukt til Botanisk hage og gjennomføre sitt eget utforskende undervisningsopplegg. Det var stor variasjon av temaer og meget flott å høre på lærernes presentasjoner av hele opplegget med for- og etterarbeid på kursets avslutningsdag.

Lærerne Kenneth Røsberg og Anne Christine Gunnerød fra Huseby skole ankom NHM med sine 4.- og 6. klassinger. Aldersblandingen ble utnyttet godt i det faglige hvor de eldste barna fungerte som medierende hjelpere for de yngre. I tillegg var det sosiale aspektet en viktig faktor. I bagasjen hadde elevene med seg kunnskap om insekter og pollinering. Elevene på 6. trinn hadde også forberedt besøket med å lage sine egne grubletegninger de skulle presentere for de yngre elevene. På Zoologisk museum fikk elevene anledning til å ta insekter nøyere i øyesyn. Ute i hagene studerte elevene plantene og samspillet mellom planter og insekter. De var heldige med været så insektene så sitt snitt til å gjøre undervisningen meget pedagogisk. I etterkant av besøket skulle elevene bygge insektshotell i skolehagen. De lot seg derfor inspirere av hagens ferdigbyggede hotell. Skisser ble tegnet og materiallister skrevet. Nå gjenstår det bare å se om gjestene strømmer til.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook