Forskningsprosjekt på gråspurv i botanisk hage

Biodiversitet | Publisering av forskning

Terje Laskemoen, terje.laskemoen (at) nhm.uio.no | 23/05/12 | Oslo

Bildene viser et eksempel på fargemerket gråspurv. Her en hunn med rød ring over en metallfarget ring på høyre fot og hvit ring over rød ring på venstre fot. Begge foto: Carsten Lome.

Fugleforskere ved Naturhistorisk museum har i år startet opp et prosjekt med gråspurv i botanisk hage. Hovedhensikten i 2012 er å se på hannenes spermiekvalitet gjennom hekkesesongen. Dette gjøres ved å fange fuglene gjentatte ganger i løpet av sesongen, april – juli, og ta spermieprøver hver gang. Spermieprøvene blir analysert for ulike motilitetsmål umiddelbart etter prøvetaking, og en liten mengde blir spart på for senere morfologiundersøkelser.

Men hvordan får man så tatt en spermieprøve fra en spurv? Jo, svaret er ganske enkelt; en rask massasje av området rundt kloakkåpningen på hannfuglen. Under hekkesesongen er hannfuglenes kloakkåpning oppsvulmet pga spermielagre som ligger på hver side åpningen. For erfarne personer tar det ikke mer enn noen få sekunder å få frem en spermieprøve, og samle den opp med et lite kapillærrør. Dette gjelder riktignok bare spurvefugler, og samme teknikk er for eksempel ikke mulig på en måke eller hønsefugl.

Prosjektet har i tillegg et mål om å få merket flest mulig individer av gråspurv i år for å få en bedre oversikt over antallet fugler i bestanden. Dette vil etter hvert bli synlig for observante publikummere ved at man kan se gråspurv med fargeringer hoppe rundt i botanisk hage. Fargeringene gjør at man raskt kan gjenkjenne individer, uten å måtte fange dem på nytt. Dette kan igjen benyttes for å følge fuglene gjennom hele sesongen. Hvor befinner ”våre” gråspurver seg om vinteren? Dette vet vi faktisk overraskende lite om.

Hvis du har lyst til å se fargemerkede spurv, kan det være en god ide å ta turen til kafeområdet ved Tøyen hovedgård. Der er det som regel en god del gråspurv som hopper rundt under og på bord på leting etter en matbit.

Videre spørsmål om spurveprosjektet kan rettes til terje.laskemoen(at)nhm.uio.no.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook