Nå etablerer vi en slåttemark i Botanisk hage!

Biodiversitet

Kristina Bjureke, kristina.bjureke@nhm.uio.no | 21/09/12 | Oslo

Her kan skoleklasser være med og se hvilke blomster som spirer til våren!

Slåttemark er, grunnet omlegging i jordbruket, en sjelden naturtype som i 2011 fikk status som "Utvalgt naturtype". Det er mer enn 200 år siden det var beite og slått rundt Tøyen Hovedgård. Vår slåttemark vil ikke være naturlig, men vi håper den vil utvikle seg til en vakker blomstereng. Vi har samlet frø fra slåttemarker med lang kontinuitet og dyrket opp plantene her på Tøyen. Statens vegvesen Region øst har vært behjelpelige med egnet jord. Jorda er hentet fra en regionalt viktig eng i Gudbrandsdalen som ville blitt ødelagt av vegbygging uten tiltak. På denne måten blir jorda og frøbanken bevart her i Botanisk hage.

 
En slåttemark trenger tid og skjøtsel for å utvikles. Det kan ta flere år før vi får en "naturlig" blomstereng med arter som flekkgrisøre, prestekrage, rødknapp, tepperot, smalkjempe, solblom, harerug og mange andre arter i skjønn forening.

Les mer om slåttemark som naturtype her: http://www.nhm.uio.no/skoletilbud/undervisningsopplegg/hovedoya/planter/kulturlandskap/slaattemark/
Les mer om etableringen av vår nye slåttemark her:
http://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/2012/engjord-.html

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook