Dyrker vi stein i Botanisk hage?

Botanikk | Biodiversitet

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 23/05/13 | Oslo

I den øvre delen av Fjellhagen i Botanisk hage kan det nå se ut til at det dyrkes stein. Anleggsmaskiner og steinhauger dominerer området. Dette er starten på det som skal bli en avdeling hvor det huses planter fra den norske fjellheimen.

Planter har ulike krav til berggrunnen. For å ha mulighet til å dyrke ville norske arter fra mange fylker vil vi bygge avdelingen av representative bergarter fra vårt land. Ved å benytte disse steinene vil vi også få mulighet til å undervise på en tverrfaglig måte om norsk natur.

Fjellplanter har sin blomstringstid litt ut på sommeren i sitt naturlige miljø. I lavlandet derimot vil forholdene ligge til rette før skolene tar sommerferie. Noe som gir oss god anledning til å undervise om norsk fjellflora.

I 2014 kan vi offisielt ønske velkommen til det norske fjellet midt i Oslo. Fram til den tid blir det rikelig med anledning til å følge prosessen med å gjenskape et fjellmiljø 30 moh.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook