De kjøttetende plantene er tilbake!

Botanikk

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 23/11/12 | Oslo

Foto: Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) Kilde: http://www.botanikus.de

De fleste lar seg fascinere av kjøttetende planter, og mange har i det siste savnet dem på Naturhistorisk museum. Kjøttetende planter lever ofte i næringsfattige områder, som myrer hvor nitrogen er en mangelvare. Insekter er derfor et viktig kosttilskudd. De har mange måter å fange insekter på, for eksempel klappe-feller, klebrige hår og krukke-feller. I et helt nytt bed i Victoriahuset kan du nå studere mange kjøttetere med ulike fangstmekanismer.
Mengden av nitrogen som blir tilført via nedbør har økt som et resultat av menneskelig aktivitet og ført til forstyrrelser i det unike økosystemet som myrer representerer. Luftforurensning har dermed ført til at den insektetende rundsoldogg (Drosera rotundifolia) i større grad får tilfredsstilt sine næringsbehov via røttene ettersom nitrogenholdig nedbør øker. Å fange insekter er derfor ikke lenger så viktig. Dette er vist i et Svensk-Britisk studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New Phytologist.
Les mer her:  http://www.uu.se/en/news/news-document/?id=1871&typ=artikel&area=2&lang=en

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook