Biologisk mangfold til inspirasjon!

Botanikk | Biodiversitet

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no Foto: Sosial Spiral, benk desiget av T.A. Silvestrini | 18/12/12 | Oslo

Lærerne ved Elvebakken VGS hadde lenge drømt om å ha et fellesprosjekt for elevene på programområdene som knytter seg til design og formgivning. De ønsket at elevene skulle ha samme utgangspunkt for så å ende opp med ulike produkter. Denne høsten ble drømmen til virkelighet. Tema for prosjektet var frø og frøkapsler.

 
I oktober kom 170 elever til Naturhistorisk museum hvor den kreative delen av prosjektet fikk sitt avspark. Før elevene kom til hagen var de informert om prosjektet. Museumsbesøket bestod av faglig påfyll om temaet, men kanskje viktigst av alt kunne de la seg inspirerer av en utstilling av frø og frukt fra inn og utland. Kamera og skisseblokk ble flittig brukt. Elev, Aleksandra Fischer, uttrykte at det var fint å komme ut av klasserommet for å hente inspirasjon. Lærer, Lillian Tørlen, så på besøket i hagen som en viktig del av prosessen.


I etterkant av besøket har elevene jobbet i flere uker med å utforme ulike uttrykk inspirert av form og tekstur til frø og frukt. Dette har gitt seg utslag i smykker, tapeter, relieffer for å nevne noe. Et utvalg av arbeidene vises i utstillingen «170 FRØ» som i tiden fram til 6. januar kan beskues på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter http://www.doga.no/).


Etterarbeider en viktig del av et museumsbesøk, men det må ikke nødvendigvis alltid ta utgangspunkt i klassisk naturvitenskapen. Det finnes mange måter å bli kjent med og glad i naturen.  Neste gang man planlegger en tur til hagen kanskje det kan være et samarbeid mellom lærere i naturfag og kunst og håndverk?

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook