Nå er den ferdig: Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012

Botanikk | Biodiversitet | Evolusjon

Kristina Bjureke, kristina.bjureke@nhm.uio.no | 25/06/12 | Norge

I 2007 kom den første norske svarteliste ut. Nå i juni 2012 kom en ny rapport som inneholder en oversikt over fremmede arter i Norge. Den baserer seg på økologiske risikovurderinger av fremmede arter som reproduserer i norske områder.

Rapporten bygger på en ny og kvantitativ måte å vurdere ulike introduserte arters mulighet å invadere norsk natur. Den bygger på hvilke muligheter for spredning og økologisk påvirkning nye fremmede arter har. Risikovurderinger er utført på 1180 fremmede arter som reproduserer i norske områder. I tillegg er 134 arter som i fremtiden kan spres til Norge ved menneskelig hjelp – såkalte dørstokkarter - vurdert.

Les mer om denne høyaktuelle liste på:
http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=303&amid=10843
Der kan du også laste ned listen selv og bruke den i undervisningen!

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook