LATEST DISCUSSIONS

Nyheter og diskusjoner   |   Biodiversitet

24/10/12  |  Oslo

Hvorfor skal vi bevare biologisk mangfold?

Dette er et spørsmål mange elever stiller seg. Det er jo selvsagt, kan man fort tenke. Men hvor nøye har man tenkt gjennom dette grunnleggende spørsmålet? Er det for eksempel riktig å re-introdusere en art i et område hvor den vokste før? Dette er et høyaktuelt tema. Forvaltningen i samarbeid med NHM holder på å utarbeide nasjonale retningslinjer for utsetting av truede arter i Norge.

Nyheter og diskusjoner   |   Botanikk  |  Biodiversitet

24/08/12  |  Oslo, Norge

Er det greit å bruke sprøytemidler?

Vi sprøyter frukttrær og kornåkre for å hindre angrep av sopp og insekter, og vi sprøyter for å fjerne ugress og uønsket vegetasjon. Men er det greit at vi bruker sprøytemidler?

Nyheter og diskusjoner   |   Biodiversitet

24/04/12  |  Oslo

Er det greit å delta på trofejakt?

Troféjakt kan hevdes å være jakt på ville dyr, som det (tidligere og i visse kretser fortsatt) gir høy status å ha felt, men der felt vilt ikke primært er matauk eller ment å skape økonomisk profitt for jegeren. Grunnen til at denne jaktformen kalles troféjakt ligger i at hodet på viltet som regel ble kuttet av og utstoppet, som et bevis. 27. april 2012 åpner en utstilling på Zoologisk museum, NHM i Oslo kalt "Hodejegere". Dette er er gylden mulighet til å ta en diskusjon med elevene: Er det greit å drive med troféjakt?

Første   1   2   3   Siste

Meningsmålinger Se tidligere meningsmålinger

Hvor ofte underviser du utendørs?

Regelmessig (f.eks. en gang i uka)
Av og til (f.eks. noen ganger i måneden)
Sjelden (f.eks. én gang i løpet av et par måneder)
Aldri


Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook