LATEST DISCUSSIONS

Nyheter og diskusjoner   |   Biodiversitet

14/10/13  |  

Stopp global sløsing med mat

Opptil 2 milliarder tonn spiselig mat kastes hvert år, noe som resulterer i tap av landbruksareal, vann og energi. I Europa betyr bedre jordbruksmetoder og transport, lagring- og prosesseringsfasiliteter at en større andel av maten som produseres når vårt marked. Hvorfor kaster vi allikevel bort så mye mat som vi gjør gjennom handel og forbrukeratferd?

Se kommentarer | 1 kommentarer

Kommentarer

Yes I completely agree with this that before wasting the food at least we must think about the poor people once. Because I have seen that when poor people don't have anything to eat they even search from the waste. <a href="http://www.zippd.com.au"><a href="http://www.zippd.com.au">onesie</a></a>

by Vern Malloy | 16/02/13 09:41:02

Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Nyheter og diskusjoner   |   Botanikk  |  Biodiversitet  |  Læreplan  |  Publisering av forskning

27/09/13  |  Moskva

Fra plantetegninger til plantesystematikk

UTFORSK-partnerne i Moskva ønsker å presentere sine erfaringer som kan være interessant for lærere, ikke bare i videregående opplæring, men også i grunnskolen.

Nyheter og diskusjoner   |   Læreplan

19/08/13  |  London

Kurere “planteblindhet” med en utforskningsbasert tilnærming

Kan utfoskningsbasert naturfagsnundervisning (IBSE) bli brukt til å bekjempe “planteblindhet”? - et fenomen hvor planter i vårt nærmiljø blir oversett og regnet som “kjedelige”. Et ferskt studie utviklet et undrvisningsopplegg «Fighting Plant Learning Unit» (FPLU) for å teste bruken av IBSE for å informere og inspirere elever om temaet planters forsvarsmekanismer.

Første   Forrige 1   2   3   Siste

Meningsmålinger Se tidligere meningsmålinger

Hvor ofte underviser du utendørs?

Regelmessig (f.eks. en gang i uka)
Av og til (f.eks. noen ganger i måneden)
Sjelden (f.eks. én gang i løpet av et par måneder)
Aldri


Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook