Betingelser

(1)    Innledning

Denne erklæringen om begrenset ansvar styrer din bruk av nettstedet. Ved å benytte dette nettstedet, aksepterer du disse begrensningene fullt ut. Hvis du er uenig i noen del av denne erklæringen, må du ikke bruke nettstedet.

(2)    Åndsverkrettigheter

Hvis ikke annet er oppgitt, eier vi, eller de som er lisensiert av oss, alle åndsverkrettigheter for nettstedet og alt materiale som presenteres på nettstedet. Med unntak av tillatelsene som er presisert nedenfor er alle åndsverkrettigheter reservert.

(3)    Tillatelse til bruk

Kopiering er tillatt, på betingelse av at kilden oppgis, unntatt der hvor annet er oppgitt.

Der hvor spesiell tillatelse må innhentes på forhånd for å kunne kopiere eller bruke tekst og/eller informasjon i multimediaformater (lyd, bilder, software etc.), skal slik tillatelse kansellere den generelle tillatelsen presentert ovenfor, og alle restriksjoner mht. bruk skal være klart definert.

Hvis du ønsker å bruke eller kopiere innhold fra inquirebotany.org for publisering andre steder eller for kommersielle formål, vennligst kontakt webmaster.

(4)  Begrensninger på garantier og ansvar

UTFORSK vedlikeholder dette nettstedet for å gi almenheten lett tilgang til informasjon om initiativer tatt av UTFORSK, og om utforskingsbasert naturfagundervisning generelt. Vårt mål er at informasjonen skal være oppdatert og korrekt. Dersom vi blir gjort oppmerksom på feil, vil vi prøve å korrigere dem.

Selv om vi bestreber oss på å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, garanterer vi ikke at den er fullstendig eller korrekt. Vi forplikter oss heller ikke til å sikre at nettstedet fortsetter å være tilgjengelig, eller at materialet på nettstedet vil bli oppdatert.

I den videste forstand tillatt innenfor gjeldende lover ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til dette nettstedet og bruken av nettstedet (inkludert, uten begrensninger, alle garantier  To the maximum extent permitted by applicable law we exclude all representations, warranties and conditions relating to this website and the use of this website (including, without limitation, any warranties implied by law of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the use of reasonable care and skill).

Ikke noe av innholdet i denne begrensningserklæringen (eller noe annet sted på nettstedet) vil ekskludere eller begrense vårt ansvar for svindel, eller for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller for annet ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses i henhold til gjeldende lover.

Under disse forutsetninger er vårt ansvar overfor deg når det gjelder bruken av dette nettstedet, eller under/i tilknytning til denne erklæringen om begrenset ansvar, enten det gjelder kontrakt, skade (inkl. uaktsomhet) eller annet, begrenset på følgende måter:

(a)  i den grad nettstedet og den informasjon og de tjenester som presenteres der tilbys gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag;

(b)  vi vil ikke være ansvarlige for påfølgende, indirekte eller spesielle tap eller skader;

(c)  vi vil ikke være ansvarlige for noe tap av profitt, inntekt, avkastning, forventede besparelser, kontrakter, forretninger, goodwill, rykte, data eller informasjon.

(5)    Endringer

Vi forbeholder oss retten til å revidere denne erklæringen om begrenset ansvar fra tid til annen. Den reviderte erklæringen vil gjelde for bruk av vårt nettsted fra den dato den publiseres på nettstedet. Vennligst sjekk denne siden regelmessig for å være sikker på at du kjenner til den for tiden gyldige versjon.

(6)    Fullstendig avtale

Denne erklæringen, sammen med våre regler for personvern og bruk av personlige opplysninger, utgjør den fulle og hele avtale mellom deg og oss når det gjelder din bruk av nettstedet vårt, og avløser alle tidligere avtaler som gjelder din bruk av dette nettstedet.

(7)   Lover og jurisdiksjon

Denne erklæring er underlagt og konstruert i henhold til engelske lover, og eventuelle uenigheter i forhold til denne erklæring vil bli behandlet ifølge den ikke-eksklusive jurisdiksjon av rettssystemet i England og Wales.


(8)     Beskrivelse av oss

UTFORSK er et treårig prosjekt finansiert av EU under den 7. rammeplanen. UTFORSK involverer 17 partnere i 11 europeiske land. 

Nettstedet UTFORSK drives av partnerne, som er ansvarlige for de individuelle nettstedene på sine respektive språk.

For generell informasjon, kontakt oss på epost: nhm@inquirebotany.org

SISTE DISKUSJONER Se alle diskusjoner

14/10/13

Stopp global sløsing med mat

Opptil 2 milliarder tonn spiselig mat kastes hvert år, noe som resulterer i tap av landbruksareal, vann og energi. I Europa betyr bedre jordbruksmetoder og transport, lagring- og prosesseringsfasiliteter at en større andel av maten som produseres når vårt marked. Hvorfor kaster vi allikevel bort så mye mat som vi gjør gjennom handel og forbrukeratferd?

01 Kommentarer

Ressurser

Se alle ressurser

Vi har gjennomsøkt mange bøker, opplæringsmoduler og nettsteder for å finne ressurser som er relevante for undervisning i botaniske hager og andre uformelle opplæringssteder.SISTE NYHETER Se alle nyhetsartikler

22/11/13 | Oslo

Utstilling som garantert gir deg kløe!

Til våren kann du besøke Naturhistorisk museum med din klasse og fordype dere i lopper, lus og innvollsormer. Utstillingen blir å finne i Zoologisk museum, Robert Collets hus. Velkommen!

00 Kommentarer

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook