Hvorfor skal vi bevare biologisk mangfold?

Biodiversitet

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 24/10/12 | Oslo

Dette er et spørsmål mange elever stiller seg. Det er jo selvsagt, kan man fort tenke. Man kommer raskt på noen gode argumenter. Men hvor nøye har man tenkt gjennom dette grunnleggende spørsmålet? Og hva mener vi egentlig med biologisk mangfold? Kanskje vi skal grave litt dypere i temaet for å kunne imøtekomme elevenes undring.
Nye arter dannes stadig og andre dør ut. Slik har det vært siden tidenes morgen. Det er klart at vi mennesker i stor grad har skylden i nedgangen av naturmangfoldet. Men hvor går grensen for hva som er riktig å gjøre for å ta vare på naturen? Er det for eksempel riktig å re-introdusere en art i et område hvor den vokste før? Dette er et høyaktuelt tema. Forvaltningen i samarbeid med NHM holder på å utarbeide nasjonale retningslinjer for utsetting av truede arter i Norge.
Fordyp dere gjerne i dette temaet sammen ved å skrive spørsmål, innspill og kommentarer i feltet under. Husk at du må være innlogget for å skrive og lese kommentarer. Under følger en liste med nyttige linker om biologisk mangfold og bevaring.

Artsdatabanken: http://www.artsdatabanken.no/ThemePage.aspx?m=9&amid=16
Miljøverndepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/countdown-2010/hvorfor-ta-vare-pa-biologisk-mangfold.html?id=440623
Norsk digital læringsarena http://ndla.no/nb/node/17906
Globalis: http://www.globalis.no/Tema/Miljoe-og-klima/Naturmangfold
Kan man sette en prislapp på biologisk mangfold: http://www.inquirebotany.org/no/discussions/eu-considers-valuing-nature-to-halt-biodiversity-loss-150.html

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook