EU vurderer prissetting på natur for å bremse tap av biologisk mangfold

Biodiversitet

Julia, bgci@inquirebotany.org | 14/07/11 | Europa

EU har foreslått å inkludere den økonomiske verdien av biologisk mangfold i sine avgjørelsesprosesser og regnskaps- og rapporteringssystemer, som del av en ny strategi for å beskytte og rehabilitere noen av Europas mest verdifulle økosystemer. Idéen om å fastsette en pris på natursystemer ble introdusert av Verdensbanken  på biomangfoldskonferansen i Nagoya i november 2010. Forslaget er en reaksjon på alarmerende statistikker når det gjelder Europas naturressurser - 25 % av europeisk fauna er utrydningstruet, 88 % av fiskestammene er overfisket eller betydelig redusert, og mange økosystemer er så degraderte at de ikke kan lenger kan yte de tjenestene samfunnet er avhengig av, som f.eks. pollinering av avlinger, ren luft og rent vann, eller flomkontroll.

EU mener at et nytt regnskapssystem for biologisk mangfold vil hjelpe unionen til å møte målet om å stanse tapet av biomangfold innen 2020, og å beskytte, verdsette og rehabilitere EUs biomangfold og økosystemenes tjenesteleveranser innen midten av århundret. «Vi forbruker vår naturkapital for fort, og vi vet alle hva som skjer når vi låner mer enn vi har råd til. Vi burde alle være klar over hvor alvorlig situasjonen er, og hvordan vi har mislyktes i håndteringen av problemet i fortiden,» sa Janez Potočnik, EUs miljøvernminister. 

I juni 2011 offentliggjorde forskere i Storbritannia en ny rapport med lignende tanker:  The UK National Ecosystem Assessment inkluderte resultatene fra en nyskapende, holistisk metode for vurdering av den pengemessige verdien av Storbritannias naturmiljøer og deres positive betydning for økonomien og samfunnet.

Idéen om å sette en markedsverdi på økosystemenes tjenester er et emne som kunne være fokus for en elevdebatt. Hvordan kan vi sette en pris på den naturlige verden? Hva er problemene og utfordringene ved å prise et økosystem, en art, et habitat? Kunne dette også brukes til å stimulere aktiviteter innenfor utforskingsbasert naturfagundervisning? Kan barn komme opp med et system for prisfastsettelse for deres lokale biomangfold?

http://www.businessgreen.com/bg/news/2047036/eu-considers-valuing-nature-halt-biodiversity-loss

http://www.greenwisebusiness.co.uk/news/uk-scientists-put-price-on-nature-with-national-ecosystem-assessment-2384.aspx

Se kommentarer | 5 kommentarer

Kommentarer

This is important. I would like to propose a natureright system whereby the use of animal and plant images are linked to payment of a licence fee that goes to support conservation and habitat protection. For example, the polar bears in Coca Cola advertising would be chargeable at a particular rate that goes to Arctic or polar bear conservation.

by Sarah D | 13/12/11 04:54:12

Interesting idea!

by julia.willison | 11/01/12 01:00:01

why is my comment that is written in English and posted on the English page also appearing on the German page?

by julia.willison | 11/01/12 01:01:01

Op zich vind ik dat een goed voorstel maar eigenlijk is het erg dat we niet zelfsprekend rekening kunnen houden met natuur. Opkomen voor natuur betekent niet dat we ons enkel moeten richten op gebieden met een hoge natuurwaarde. Geen enkel natuurgebied mag opgegeven worden. Het is niet omdat een natuurgebied niet echt waardevol is dat het mag verdwijnen om er bv een weg door te trekken. Voor buurtbewoners heeft dit gebied wel een maatschappelijke waarde en dit is niet in geld uit te drukken. Mensen willen enkel 'hun' natuurgebied behouden wat de waarde ook moge zijn van het natuurgebied. door krist.tack | 14, Dec 2011 09:41:12

by krist.tack | 13/07/12 06:15:07

Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook