Fra plantetegninger til plantesystematikk

Botanikk | Biodiversitet | Læreplan | Publisering av forskning

Kobuzeva Irina, Sokolova Elena, Teachers in the in-depth Biology studying class at School No 57, Moscow | 27/09/13 | Moskva

UTFORSK-partnerne i Moskva ønsker å presentere sine erfaringer som kan være interessant for lærere, ikke bare i videregående opplæring, men også i grunnskolen.

I løpet av tre måneder har vi hatt en naturvitenskapelig studiegruppe for skolebarn på 4. trinn (10-11 år) i Moskva, skole No 57. Elevene i gruppa samlet karakterer for plantebestemmelse. Bladplater ble valgt til studieobjekt fordi denne delen av planten er lettest tilgjengelige for undersøking og tegning. Til rådighet hadde vi herbariemateriale av blader fra trær (ca 30 arter) som ble samlet inn i Abkhasia av niendeklassinger fra skole No 57. Dette bidraget til gruppens arbeid ble høyt verdsatt.

Arbeidet med å samle karakterer til plantebestemmelse startet med tegning av bladplater. Elevene lærte hemmelighetene bak en vitenskapelig tegning ved å lage tegninger av form og nervasjon til bladplater. Denne prosessen var knyttet til studiet av flere subtropiske plantearter, som Liriodendron tulipifera, Magnolia virginiana, Nerium oleander, Laurus sp. osv.

Følg denne linken hvis du vil vite mer.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook