Kursoversikt

image

Kursoversikt

UTFORSK kurset i Botanisk hage i Oslo bruker hagens unike ekspertise i undervisningen. De som underviser lager et undervisningsopplegg som er utforskende og som kan brukes i klasserommet eller til utendørs undervisning, enten i botanisk hage eller et sted i naturen.

image

Biologisk mangfold og klimaendring

Årsakene til tap av biologisk mangfold og klimaendring er mange og komplekse. Ikke minst henger de sammen med det økende behovet for energi. Verdens befolkning ser ut til å øke fra dagens 6 milliarder til så mye som 10 milliarder mot slutten av dette århundret. Som en følge av dette energibehovet kommer utslipp av drivhusgasser. I februar 2007 uttalte det internasjonale klimapanelet: «Hvis vi fortsetter utslippene av drivhusgasser i samme takt som nå, vil vi se større endringer i dette århundret enn vi gjorde i det forrige. Graden av oppvarming vil være avhengig av valgene mennesker tar.» UTFORSK kan støtte elever i å ta valg som modererer klimaendringene og innebærer aktiv handling for det biologiske mangfoldet.

Finn ut mer

UTFORSKINGSBASERTE TILNÆRMINGER

Ved å bruke utforskingsbaserte tilnærminger blir elevene leverandører av idéer. De oppmuntres til å delta og blir engasjert i læring gjennom samarbeidsaktiviteter, elev-til-elev undervisning, prosjekter og klasseromsdiskusjoner som krever tenkning på flere plan. De skaper nye idéer og materiell gjennom prosjekter, snakker vanligvis høyt om hvordan de kom fram til et svar, og tar initiativ til interaksjon med lærere og medelever. UBNU er ikke én metode, det handler mer om å skape et miljø hvor alle – lærere og elever – er deltakere i en felles (ut)dannelsesreise.

Klikk her for å finne et utvalg av UBNU-teknikker.
image

SLUTTKONFERANSE

INQUIRE konferansen vil bli avholdt 9. og 10. juli 2013 i Botanisk hage i Kew, London. Pedagoger og lærere fra 14 forskjellige deltagerland vil samles for å diskutere det de har funnet ut under dette treårige prosjektet. Informasjon om hvordan man melder seg på konferansen vil bli annonsert i starten av 2013.

Finn ut mer

Positivt for pedagoger

Gjør din hage mer relevant for lærere og elever gjennom å tilby dem konkrete erfaringer fra den virkelige verden gjennom bruken av UBNU-teknikker. Lær flere metoder til å evaluere din inflytelse og til å bli en reflektert underviser.

image

Quote

Utbytte for lærere

Ved å delta i et UTFORSK-kurs vil du utvikle ferdigheter i utforskingsbasert naturfagundervisning (UBNU). Du vil motivere elevene dine, øke jenters selvtillit når det gjelder å studere naturfag, gi elevene konkrete erfaringer fra den virkelige verden, motta støtte fra en ledende vitenskapelig institusjon og få tilgang til en lang rekke UBNU-ressurser.

image

Quote

Kurset UTFORSK i Norge

Kuset UTFORSK er utarbeidet av følgende organisasjon

 

SISTE DISKUSJONER Se alle diskusjoner

14/10/13

Stopp global sløsing med mat

Opptil 2 milliarder tonn spiselig mat kastes hvert år, noe som resulterer i tap av landbruksareal, vann og energi. I Europa betyr bedre jordbruksmetoder og transport, lagring- og prosesseringsfasiliteter at en større andel av maten som produseres når vårt marked. Hvorfor kaster vi allikevel bort så mye mat som vi gjør gjennom handel og forbrukeratferd?

01 Kommentarer

Ressurser

Se alle ressurser

Vi har gjennomsøkt mange bøker, opplæringsmoduler og nettsteder for å finne ressurser som er relevante for undervisning i botaniske hager og andre uformelle opplæringssteder.SISTE NYHETER Se alle nyhetsartikler

22/11/13 | Oslo

Utstilling som garantert gir deg kløe!

Til våren kann du besøke Naturhistorisk museum med din klasse og fordype dere i lopper, lus og innvollsormer. Utstillingen blir å finne i Zoologisk museum, Robert Collets hus. Velkommen!

00 Kommentarer

Meningsmålinger Se tidligere meningsmålinger

Hvor ofte underviser du utendørs?

Regelmessig (f.eks. en gang i uka)
Av og til (f.eks. noen ganger i måneden)
Sjelden (f.eks. én gang i løpet av et par måneder)
Aldri


Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook