Om UTFORSK


Hva er UTFORSK?

UTFORSK er et treårig prosjekt som fokuserer på UtforskingsBasert NaturfagUndervisning (UBNU). 17 partnere i 11 europeiske land er involvert. Prosjektet finansieres av EU under det 7. rammeprogrammet. 14 botaniske hager er engasjert i prosjektet. Hver hage utvikler et ettårig UBNU lærerutdanningskurs. Kursene støttes av Botanic Gardens Conservation International og to høyt respekterte universiteter – King’s College i London, England, og Universitetet i Bremen, Tyskland. UTFORSK-kursene vil inspirere og utdanne hundrevis av lærere og pedagoger, og nå fram til tusenvis av barn. Kursenes innhold fokuserer på klimaendring og tapet av biologisk mangfold – temaer som innenfor naturvitenskapen betraktes som de viktigste globale spørsmålene i det 21. århundre. Nettstedet UTFORSK støtter opp om prosjektet ved å spre informasjon og kunnskapsressurser, og ved å fremme dialog mellom prosjektet og lærerne. Vårt mål er at UTFORSK skal være en katalysator ved å lære opp og støtte et stadig økende antall lærere i bruken av UBNU og gjøre dem til reflekterte brukere.

 

Hvorfor botaniske hager?

Botaniske hager er blant Europas mest inspirerende kulturelle og vitenskapelige læreinstitusjoner. De inneholder fantastisk varierte plantesamlinger og planterelaterte objekter, og kan tilby et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter innenfor botanikk, etnobotanikk og hagebruk. De fleste europeiske hagene ligger i urbane strøk og er tilgjengelige for store befolkningsgrupper. Ettersom flere og flere bosetter seg i byer, er botaniske hager ofte en av de få tilgjengelige utendørs opplæringsarenaene hvor barn kan få førstehåndserfaring med UBNU.

Kom i kontakt med UTFORSK!

 

UTFORSK-partnere

Følgende partnere er involvert i prosjektet:

SISTE DISKUSJONER Se alle diskusjoner

14/10/13

Stopp global sløsing med mat

Opptil 2 milliarder tonn spiselig mat kastes hvert år, noe som resulterer i tap av landbruksareal, vann og energi. I Europa betyr bedre jordbruksmetoder og transport, lagring- og prosesseringsfasiliteter at en større andel av maten som produseres når vårt marked. Hvorfor kaster vi allikevel bort så mye mat som vi gjør gjennom handel og forbrukeratferd?

01 Kommentarer

Ressurser

Se alle ressurser

Vi har gjennomsøkt mange bøker, opplæringsmoduler og nettsteder for å finne ressurser som er relevante for undervisning i botaniske hager og andre uformelle opplæringssteder.

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook