Техники на откривателското учене (IBSE)

Проекти

Изискването учениците да изпълняват проекти им дава възможност да определят учебните си дейности и да избират от какви ресурси се нуждаят, за да ги осъществят. След дадено пленарно заседание, учениците могат да бъдат насърчени да се организират в групи, за да работят заедно и да откриват неща, като например, опрашването и отглеждането на растения, и да създават завършен продукт по свой избор като презентация на PowerPoint или плакат. Различните групи могат да поемат задължението да изследват конкретна част от дадена тема, за която после да изнесат доклад пред класа.

Прочете още

Пленарни заседания

Чрез диалог учениците могат да илюстрират какво са научили по време на урок или на поредица от уроци. Като представят разкази, аргументи, обяснения, интерпретации или анализи, учениците могат да дават доказателства за критичното си решаване на задачите. Учителят слуша и търси доказателства за постиженията на учениците, например, отговори, които синтезират свързаната информация и я прилагат в нова ситуация. Това е подобно на Протоколите & интервютата от типа „мисли на глас” (неформални и формални/структурирани), при които учениците мислят на глас, докато извършват някаква дейност. От учениците се иска да казват какво виждат, какво мислят, правят и чувстват, докато изпълняват задачите си. Това позволява на учителите да следят от първа ръка процеса, който ученикът е избирал за изпълнението на дадена дейност. Мисленето за мисленето и говоренето за мисленето се описват като метапознание. Именно посредством този процес учащите започват да вникват в собственото си и това на другите мислене и учене.

Прочете още

Концептуални карти

Концептуалните карти са визуални изображения на връзки между идеи и концепции, възникнали по време на учебната дейност. Концепциите са зададени от учителите или посочени от самите ученици. Учениците заграждат концепциите и идеите в кръгчета или кутийки и ги свързват със стрелки и думи. Стрелките показват посоката на връзките, а думите обясняват връзката между различните концепции. Освен че концептуалните карти могат да се използват като учебно помагало, те могат да бъдат използвани и за оценяване, защото помагат на учителите да определят както логичните, така и необоснованите идеи на учениците.

Прочете още
Първа   Предишна 1   2   Последна

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

00 Коментари

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook