РЕСУРСИ

В този раздел вие ще откриете много материали за преподаване на откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение. За всяка от тях ние сме подготвили кратък преглед и връзка към съответния уебсайт. Ние също така разработихме ресурси най-вече за проекта INQUIRE. Те са на разположение за всеки участващ в курс на INQUIRE. За да се запишете за курс на INQUIRE, натиснете бутона по-долу.

image

  |   План на урок

18/02/13  |  План на урок

CO2 В СВЕТА: ПРОИЗВОДСТВО И ПОГЛЪЩАНЕ

Учениците ще размишляват за това как е разпространен CO2 в света и какви са причините. Те също ще обмислят ролята на растенията в поглъщането на CO2. Посредством много прост опит те ще произведат CO2, след това ще използват този опит, за да съставят друг експеримент, който да докаже, че растенията поглъщат CO2.

Увеличете, за да видите коментарите | 0 коментара

Коментари

Няма коментари. Може да коментирате чрез формата по-долу.
Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

Изменение на климата   |  

10/12/12  |  

Радиацията - за и против

Ролева игра, в която учениците са поставени в ситуация да разсъждават относно глобални проблеми: учениците дискутират ползите и вредите от ядрените лъчения. Обсъждат бъдещето на ядрената енергетика.

Увеличете, за да видите коментарите | 0 коментара

Коментари

Няма коментари. Може да коментирате чрез формата по-долу.
Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join
image

УБГ INQUIRE обучение   |   pdf

16/03/12  |  pdf

Модул 3 Опрашване - занимание в Ботаническа градина

Чрез наблюдение в Ботаническата градина на окраската на растенията и изследване ролята на цветовете за привличане на насекомите, чрез игри и проучване децата се запознават със устройството на цвета и процеса на опрашване.

Увеличете, за да видите коментарите | 1 коментара

Коментари

Истински пролетен модул! Нямам търпение да го приложим в УБГ:) Урокът предразполага и към импровизация:) Може би би било полезно и интересно, ако децата се опитат да възпроизведат устройството на цвета и взаимодействието с опрашващите насекоми в рисунки на по-късен етап, след като са го изследвали внимателно по време на модула. От тази тема може да се получи наситена с цвят изложба:)

by public.space.project | 21/03/12 07:10:03

Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Улеснен достъп

              

Следи ни

С подкрепата на

  Share on Facebook