Последни новини/Дискусии

Научна политика

16/05/13  |  Innsbruck, Austria

"Научно образование в училище" - конференция в Галац (Румъния)

На 19 Април 2013 се проведе четвърта международна конференция "Научно Образование в училище" в Галац - в северната част на Румъния. Д-р Сузане Капелари, координатор на проект INQUIRE, беше един от над 100 участници и представител на проект INQUIRE, както и проект Commenius INSTEM. На следващия ден повече от 250 ученици взеха участие в "Звезди на науките" - занимание за ученици, в което учестниците представят научни експерименти пред жури от експерти.

14/07/11  |  световен

Жените учени се нуждаят от по-голяма трибуна

Въпреки десетилетията на информираност, науката все още е сексистка по своята същност. Жените в голяма степен са малко на брой по отношение на професурите и в националните академии в целия свят. Това е добре известен проблем, но по-малко се обръща внимание на това как несъответствието се отразява в обществената научна арена.

14/07/11  |  световен

Въпроси за запазване на биоразнообразието

През 2009 година експерти по опазването на околната среда от 24 водещи световни организации определиха сто ключови научни въпроса, които, ако получат отговор, могат да спомогнат за запазването на глобалното биоразнообразие. Как биха могли тези въпроси да се използват за развитие на дейности, свързани с откривателското учене (IBSE)? Биха ли могли уениците да ги развият така, че те да са по-полезни в местен контекст?

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook