Последни новини/Дискусии

Ботаника

19/09/13  |  

Проект "Защита на видовете в Германия"

15 диви растителни видове са застрашени в Германия. Този вид включват арника (Arnica montana), тинтява дюна (Gentianella uliginosa) и блатна орхидея (Dactylorhiza majalis). Целта на проекта е да се изгради национална мрежа за защита на застрашени диви растения в Германия, за да осигури дългосрочно оцеляване популациите на тези видове.

30/04/13  |  София, Варна

Учебни дейности в Ботаническите градини

Месеците април и май са чудесни за занимания с ученици на открито. Това е времето, в което всички участници в обучението за учители „Откривателството – път към разбирането” от България ще проведат различни занимания в Универститетски Ботанически градини гр. София и гр. Варна.

21/03/13  |  

Свентовен ден на гората

В деня на пролетното равноденствие 21 март, отбелязваме Световния ден на гората. Инициативата е подета през 1972 г. на Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена е от Организацията на ООН по прехрана и земеделие и цели да се защити флората и фауната на горите.

Първа   Предишна 1   2   3   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook