Последни новини/Дискусии

Биоразнообразие

14/10/13  |  

Да спрем прахосването на храна

До 2 млрд. тона напълно добра за консумация храна се губи всяка година, в резултат на загуба на земя, вода и енергия. Подобряването на земеделските практики в Европа, начинът на транспортиране, съхранение и обработка, означава, че по-голяма част от произведените храни могат да достигнат нашия пазар. Защо тогава ние губим и изхвърляме храна чрез търговията на дребно и поведението на клиентите?

Увеличете, за да видите коментарите | 1 коментара

Коментари

Yes I completely agree with this that before wasting the food at least we must think about the poor people once. Because I have seen that when poor people don't have anything to eat they even search from the waste. <a href="http://www.zippd.com.au"><a href="http://www.zippd.com.au">onesie</a></a>

by Vern Malloy | 16/02/13 09:41:02

Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

06/10/13  |  София

Наблюдение на птици

На 6 октомври Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира експедиция за наблюдение на птици в защитена местност Университетска Ботаническа градина – Балчик. Събитието е с фокус върху наблюдението на мигриращите птици на територията на Ботаническата градина и има за цел да събере данни за видовия състав и числеността им. Начинаещите участници ще имат възможност да научат интересни факти за вълнуващото пътуване на пернатите пътешественици.

03/10/13  |  София

Последна среща на партньорите в Тренто

Партньорите по проект INQUIRE се събраха на своята последа работна среща в гр. Тренто и в гр. Арко, Италия. Домакин беше музеят на естествени науки MUSE. Всички участници, наред с представителите от Университетски Ботанически градини България обсъдиха резултатите от въвеждането на откривателското учене (IBSE) в учебната практика в преподаването на ботаника и други естествени науки.

Първа   Предишна 1   2   3 ... 7 | 8   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook