Последни новини/Дискусии

Ботаника

07/11/13  |  

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

04/11/13  |  София

Международен научен форум

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) организира Международен научен форум, посветен на 60 годишнината на департамента под наслов „Традиции и иновации в образованието”. Форумът бе открит официално в деня на Народните будители 1 ноември и продължи до 3 ноември 2013 г. С презентация на тема "Откривателството - път към разбирането", Университески ботанически градини запознаха аудиторията с работата и опита си в областта на преподаване на ботаниката посредством откривателското учене, учене на открито, ангажиране интереса на децата към глобалнозначимите теми биоразнообразие и климатични промени.

12/09/13  |  

Безплатен он-лайн курс по откривателско преподаване и учене на науките: перспективи и практики. Начало: 09 септември 2013

Присъединете се към първия безплатен курс от поредицата онлайн курсове за обучение чрез задаване на въпроси. RICE, водещ научноизследователски Университет в САЩ предлага този курс като част от Coursera - образователна технологична инициатива, чрез която университетския експертен опит става достъпен за всички.

Първа   Предишна 1   2   3 ... 4   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook