Последни новини/Дискусии

Лято 2011

14/07/11  |  Европа

ЕС обсъжда оценяване на природата с цел спиране на загубата на биоразнообразие

ЕС предлага включване на икономическата стойност на биоразнообразието в системите си за вземане на решения, отчитане и докладване като част от една нова стратегия, насочена да защитава и възстановява най-уязвимите хабитати на Европа.

Увеличете, за да видите коментарите | 5 коментара

Коментари

This is important. I would like to propose a natureright system whereby the use of animal and plant images are linked to payment of a licence fee that goes to support conservation and habitat protection. For example, the polar bears in Coca Cola advertising would be chargeable at a particular rate that goes to Arctic or polar bear conservation.

by Sarah D | 13/12/11 04:54:12

Interesting idea!

by julia.willison | 11/01/12 01:00:01

why is my comment that is written in English and posted on the English page also appearing on the German page?

by julia.willison | 11/01/12 01:01:01

Op zich vind ik dat een goed voorstel maar eigenlijk is het erg dat we niet zelfsprekend rekening kunnen houden met natuur. Opkomen voor natuur betekent niet dat we ons enkel moeten richten op gebieden met een hoge natuurwaarde. Geen enkel natuurgebied mag opgegeven worden. Het is niet omdat een natuurgebied niet echt waardevol is dat het mag verdwijnen om er bv een weg door te trekken. Voor buurtbewoners heeft dit gebied wel een maatschappelijke waarde en dit is niet in geld uit te drukken. Mensen willen enkel 'hun' natuurgebied behouden wat de waarde ook moge zijn van het natuurgebied. door krist.tack | 14, Dec 2011 09:41:12

by krist.tack | 13/07/12 06:15:07

Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

14/07/11  |  Англия

Изменението на климата не трябва да бъде изключено от английската национална учебна програма.

Преглед на английската национална учебна програма се провежда в момента и доклад за това ще бъде публикуван по-късно тази година. Тим Оутс, директор на експертния панел, разглеждащ панела каза, че самите училища ще решават дали – и как – да преподават изменението на климата.

Увеличете, за да видите коментарите | 2 коментара

Коментари

I feel that climate change is something that should remain on the curriculum for the following reasons: i) Students feel it is relevant and important and it generates powerful discussions. ii) It provides a useful opportunity to link different key Scientific ideas e.g. chemical reactions in combustion, heat transfer in Physics. They can also learn about some of the pioneering work being done to combat climate change. iii) It gives students an opportunity to analyse real experimental data and understand that in a complex world, there isn't always one obvious correct answer that everyone agrees on. They also see how scientists and politicians might work together. iv) If they don't learn about it, how can they make informed decisions about their lives - decisions that could affect the future of all of us?

by HGallagher | 29/10/11 10:56:10

Op zich vind ik dat een goed voorstel maar eigenlijk is het erg dat we niet zelfsprekend rekening kunnen houden met natuur. Opkomen voor natuur betekent niet dat we ons enkel moeten richten op gebieden met een hoge natuurwaarde. Geen enkel natuurgebied mag opgegeven worden. Het is niet omdat een natuurgebied niet echt waardevol is dat het mag verdwijnen om er bv een weg wordt doorgetrokken. Voor buurtbewoners heeft dit gebied wel een maatschappelijke waarde en is dit niet in geld uit te drukken. Mensen willen enkel 'hun' natuurgebied behouden.

by krist.tack | 14/12/11 09:41:12

Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

14/07/11  |  световен

Жените учени се нуждаят от по-голяма трибуна

Въпреки десетилетията на информираност, науката все още е сексистка по своята същност. Жените в голяма степен са малко на брой по отношение на професурите и в националните академии в целия свят. Това е добре известен проблем, но по-малко се обръща внимание на това как несъответствието се отразява в обществената научна арена.

Първа   Предишна 1   2   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook