Последни новини/Дискусии

Есен 2011

24/10/11  |  София

Обучението INQUIRE в УБГ

Почивните дни на 15 и 16 октомври бяха за нас дейни - вдъхновяващи и вълнуващи.

29/09/11  |  Бремен, Германия

Да започваме!

Обученията INQUIRE, които ще се проведат в 11 страни стартираха от партньорите в Норвегия и Испания. Другите парньори са в очакване да започнат своите обучения през следващите седмици.

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook