Последна среща на партньорите в Тренто

Биоразнообразие | Учебна програма | Срещи по проект INQUIRE | INQUIRE новини

inquire@abv.bg | 03/10/13 | София

Партньорите по проект INQUIRE се събраха на своята последна работна среща в гр. Тренто и в гр. Арко, Италия. Домакин беше музеят на естествени науки MUSE, който отвори врати за посетители това лято, както и Арбуретумът към музея. Всички участници, наред с представители от Университетски Ботанически градини България обсъдиха резултатите от въвеждането на откривателското учене (IBSE) в учебната практика в преподаването на ботаника и други науки. Партньорите и научно-изследователският екип от King’s CollegeЛондон са категорично на мнение, че този начин на преподаване води до развиване на умения за научно мислене, изследване, аргументиране и оттам до истинско разбиране за процесите и феномените в природата и следва да намери своето място в образователната система на страните от ЕС.

Възможностите за учене на открито и ресурсите, които ботаническите градини в света предлагат са ценни за поколението, което израства в градска среда. По този начин децата могат не само да поддържат реален контакт с природата, но се научават да ценят биоразнообразието и разсъждават относно влиянието на климатичните промени върху живота и здравето на живите организми на планетата.

В продължение на три години ЕС финансира проект INQUIRE за разработване и осъществяване на поредица от обучения за учители от началното и средно образование. Чрез обученията само в България над 1000 ученици имаха възможността да посетят и учат в Университески Ботанически градини София, Варна и Балчик. Идеята за устойчивост на проекта  Университетски Ботанически градини ще осъществи като продължи да предлага 60 часов курс за обучение и практика на открито на учители като част от образователната си програма. За записване и подробности: inquire@abv.bg

Коментари

Няма коментари. Може да коментирате чрез формата по-долу.
Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook