Последни новини/Дискусии

Дискусии   |   Ботаника  |  Биоразнообразие

19/09/13  |  

Проект "Защита на видовете в Германия"

15 диви растителни видове са застрашени в Германия. Този вид включват арника (Arnica montana), тинтява дюна (Gentianella uliginosa) и блатна орхидея (Dactylorhiza majalis). Целта на проекта е да се изгради национална мрежа за защита на застрашени диви растения в Германия, за да осигури дългосрочно оцеляване популациите на тези видове.

Новини   |  

12/09/13  |  

Безплатен он-лайн курс по откривателско преподаване и учене на науките: перспективи и практики. Начало: 09 септември 2013

Присъединете се към първия безплатен курс от поредицата онлайн курсове за обучение чрез задаване на въпроси. RICE, водещ научноизследователски Университет в САЩ предлага този курс като част от Coursera - образователна технологична инициатива, чрез която университетския експертен опит става достъпен за всички.

Дискусии   |   Биоразнообразие

09/08/13  |  

Овце се включват в косенето на тревата

Стада с овце се включват в косенето на тревата в големи Европейски градове. Градският съвет в Париж одобри използването на овце вместо косачки, като част от пилотен проект. Четири овце от Ouessent Island, край бреговете на Бретан, са избрани, за да поемат работата на градинаря, а също и заради малкия си размер, което прави по-лесно транспортирането им между площите.

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook