Последни новини/Дискусии

Новини   |   INQUIRE новини

22/03/11  |  Лондон, Великобритания

Инструментите за он-лайн управление на проекта улесняват комуникацията между пратньорите

BGCI с голямо удоволствие съобщава за използването на инструмента Glasscubes за он-лайн управление на проекта. „Това би следвало да направи споделянето на информация и документи много по-просто за всички партньори,” каза Асимина Вергоу, Координатор на учебната програма в BGCI.

Първа   1 | 2 ... 19   20   21 Следваща   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook