ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ

Дискусии   |   Научна политика

14/07/11  |  световен

Жените учени се нуждаят от по-голяма трибуна

Въпреки десетилетията на информираност, науката все още е сексистка по своята същност. Жените в голяма степен са малко на брой по отношение на професурите и в националните академии в целия свят. Това е добре известен проблем, но по-малко се обръща внимание на това как несъответствието се отразява в обществената научна арена.

Дискусии   |   Биоразнообразие  |  Научна политика

14/07/11  |  световен

Въпроси за запазване на биоразнообразието

През 2009 година експерти по опазването на околната среда от 24 водещи световни организации определиха сто ключови научни въпроса, които, ако получат отговор, могат да спомогнат за запазването на глобалното биоразнообразие. Как биха могли тези въпроси да се използват за развитие на дейности, свързани с откривателското учене (IBSE)? Биха ли могли уениците да ги развият така, че те да са по-полезни в местен контекст?

Първа   1 | 2 ... 4   5   6 Следваща   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook