ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ

Дискусии   |  

16/10/13  |  

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

Дискусии   |   Биоразнообразие  |  Климатични промени

14/10/13  |  

Да спрем прахосването на храна

До 2 млрд. тона напълно добра за консумация храна се губи всяка година, в резултат на загуба на земя, вода и енергия. Подобряването на земеделските практики в Европа, начинът на транспортиране, съхранение и обработка, означава, че по-голяма част от произведените храни могат да достигнат нашия пазар. Защо тогава ние губим и изхвърляме храна чрез търговията на дребно и поведението на клиентите?

Увеличете, за да видите коментарите | 1 коментара

Коментари

Yes I completely agree with this that before wasting the food at least we must think about the poor people once. Because I have seen that when poor people don't have anything to eat they even search from the waste. <a href="http://www.zippd.com.au"><a href="http://www.zippd.com.au">onesie</a></a>

by Vern Malloy | 16/02/13 09:41:02

Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

Дискусии   |   Ботаника  |  Биоразнообразие

19/09/13  |  

Проект "Защита на видовете в Германия"

15 диви растителни видове са застрашени в Германия. Този вид включват арника (Arnica montana), тинтява дюна (Gentianella uliginosa) и блатна орхидея (Dactylorhiza majalis). Целта на проекта е да се изгради национална мрежа за защита на застрашени диви растения в Германия, за да осигури дългосрочно оцеляване популациите на тези видове.

Първа   Предишна 1   2   3 ... 5 | 6   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook