ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Новини   |   INQUIRE обучения

25/06/13  |  София, Варна

Заключителни срещи

В Университетски ботанически градини на 15 юни в София и на 22 юни във Варна се проведоха заключителните срещи от обучението по проект INQUIRE „Откривателството – път към разбирането”. В уютната атмосфера на градините участниците споделиха впечатленията си от обучението. Изводът, който можем да направим от обратните връзки от учителите и обучителите е, че когато говорим теоретично за нещата, те изглеждат много по-сложни и/или абстрактни, отколкото когато практически ги прилагаме. Въвеждането на методите на откривателското учене в училище, според учениците е било „забавен акцент”, който е провокирал нов поглед към процеса на познанието, помогнал е да се изграждат приложни знания и е провокирал любопитството им.

Новини   |   Биоразнообразие  |  Климатични промени

06/06/13  |  София

Тренинг за обучители

На 5 юни 2013 г. в Университетска Ботаническа градина гр. София се проведе трениг за обучители по проект INQUIRE. Тренингът беше посветен на Световния ден на околната среда.

Новини   |   Научна политика

16/05/13  |  Innsbruck, Austria

"Научно образование в училище" - конференция в Галац (Румъния)

На 19 Април 2013 се проведе четвърта международна конференция "Научно Образование в училище" в Галац - в северната част на Румъния. Д-р Сузане Капелари, координатор на проект INQUIRE, беше един от над 100 участници и представител на проект INQUIRE, както и проект Commenius INSTEM. На следващия ден повече от 250 ученици взеха участие в "Звезди на науките" - занимание за ученици, в което учестниците представят научни експерименти пред жури от експерти.

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook