ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Новини   |   INQUIRE новини

02/05/11  |  Лондон, Великобритания

Нов уебсайт за INQUIRE

BGCI е водещият партньор за разработването на уебсайт на INQUIRE. BGCI е наела базираното в Лондон дружество Проспект, което да работи с тях по този важен комуникационен инструмент. Уебайтът ще бъде на девет езика и ще е насочен да улеснява взаимодействието между партньори и посетители като насърчава диалога и коментарите в сайта.

Новини   |   INQUIRE новини

22/03/11  |  Лондон, Великобритания

Инструментите за он-лайн управление на проекта улесняват комуникацията между пратньорите

BGCI с голямо удоволствие съобщава за използването на инструмента Glasscubes за он-лайн управление на проекта. „Това би следвало да направи споделянето на информация и документи много по-просто за всички партньори,” каза Асимина Вергоу, Координатор на учебната програма в BGCI.

Първа   1 | 2 ... 13   14   15 Следваща   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook