ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Новини   |   INQUIRE новини  |  INQUIRE обучения

07/11/13  |  

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

Новини   |  

04/11/13  |  София

Международен научен форум

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) организира Международен научен форум, посветен на 60 годишнината на департамента под наслов „Традиции и иновации в образованието”. Форумът бе открит официално в деня на Народните будители 1 ноември и продължи до 3 ноември 2013 г. С презентация на тема "Откривателството - път към разбирането", Университески ботанически градини запознаха аудиторията с работата и опита си в областта на преподаване на ботаниката посредством откривателското учене, учене на открито, ангажиране интереса на децата към глобалнозначимите теми биоразнообразие и климатични промени.

Новини   |   Биоразнообразие  |  Климатични промени

06/10/13  |  София

Наблюдение на птици

На 6 октомври Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира експедиция за наблюдение на птици в защитена местност Университетска Ботаническа градина – Балчик. Събитието е с фокус върху наблюдението на мигриращите птици на територията на Ботаническата градина и има за цел да събере данни за видовия състав и числеността им. Начинаещите участници ще имат възможност да научат интересни факти за вълнуващото пътуване на пернатите пътешественици.

Първа   Предишна 1   2   3 ... 14 | 15   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook