Последни новини/Дискусии

Новини   |   INQUIRE новини  |  INQUIRE обучения

07/11/13  |  

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

Новини   |  

04/11/13  |  София

Международен научен форум

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) организира Международен научен форум, посветен на 60 годишнината на департамента под наслов „Традиции и иновации в образованието”. Форумът бе открит официално в деня на Народните будители 1 ноември и продължи до 3 ноември 2013 г. С презентация на тема "Откривателството - път към разбирането", Университески ботанически градини запознаха аудиторията с работата и опита си в областта на преподаване на ботаниката посредством откривателското учене, учене на открито, ангажиране интереса на децата към глобалнозначимите теми биоразнообразие и климатични промени.

Дискусии   |  

16/10/13  |  

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

Първа   Предишна 1   2   3 ... 20 | 21   Последна

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook