Непоемане на отговорност

(1)    Въведение
Настоящото непоемане на отговорност определя вашето използване на нашия уебсайт; като използвате нашия уебсайт, вие изцяло приемате това непоемане на отговорност. Ако не сте съгласни с която и да било част от това непоемане на отговорност, не трябва да използвате нашия уебсайт.

(2)    Права за интелектуална собственост
Освен ако не е посочено нещо друго, ние или нашите лицензодатели притежаваме правата за интелектуална собственост за уебсайта и материалите в уебсайта. Съобразно лиценза по-долу, всички тези права за интелектуална собственост са запазени.

(3)    Лиценз за ползване на уебсайт     
Възпроизвеждането е позволено, при положение че източникът е признат, освен ако не е предвидено друго.

Когато трябва да се получи предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, програмни продукти и т.н.), такова разрешение ще прекрати горепосоченото разрешение и ясно ще посочва всички ограничения за ползването.

Ако искате да използвате или копирате inquirebotany.org за препечатване или за търговсни цели, моля свържете се с webmaster.

(4)    Ограничения на гаранции и отговорност

INQUIRE поддържа този уебсайт, за да улеснява обществения достъп до информацията за своите инциативи и откривателското учене като цяло. Нашата цел е да поддържаме тази информация актуална и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ние ще се опитаме да ги отстраним.

Макар че се стремим да осигурим коректността на информацията на този сайт, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито пък се обвързваме с това да гарантираме, че сайтът ще остане на разположение или че материалите на сайта се поддържат актуални.

В максималната степен, позволена от приложимото право ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с този сайт и с използването на този сайт (включително, без ограничение, каквито и да било гаранции, подразбиращи се от закона за задоволително качество, целесъобразност и/или използването на разумна грижа и умение).

Нищо в настоящото непоемане на отговорност (или където и да било на нашия сайт) няма да изключва или ограничава нашата отговорност за измама, за смърт или  телесна повреда, причинени от наша небрежност, или за каквато и да било друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съобразно приложимото право.

В  съответствие с това, нашата отговорност към вас по отношение на използването на нашия сайт или съобразно или във връзка с настоящото непоемане на отговорност, било то в договор, закононарушение (включително небрежност) или по друг начин, ще е ограничена, както следва:

(а)    дотолкова, доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да сме отговорни за каквито и да било загуба или увреда от какъвто и да било вид;

(б)    ние няма да сме отговорни за никаква последваща, косвена или нарочна загуба или щета;

(в)   ние няма да носим отговорност за каквато и да било загуба на печалба, доходи, приходи, очаквани спестявания, договори, бизнес, клиентела, репутация, данни или информация.

(5)    Промени
Ние можем да променяме настоящото непоемане на отговорност от време на време. Промененото непоемане на отговорност ще се прилага за ползването на нашия уебсайт от датата на публикуването на измененото непоемане на отговорност на нашия уебсайт. Моля, редовно проверявайте тази страница за да сте сигурни, че сте запознати с текущата версия.

(6)    Пълно споразумение
Настоящото непоемане на отговорност, заедно с декларацията ни за поверителност, представлява пълното споразумение между вас и нас по отношение на вашето използване на нашия уебсайт, и отменя всички предишни споразумения по отношение на вашето използване на настоящия уебсайт.

(7)    Право и юрисдикция
Настоящото непоемане от отговорност ще се ръководи от и ще е изготвено в съответствие с английското право, и всички диспути, свързани с настоящото непоемане на отговорност ще подлежат/бъдат предмет на [не-]ексклузивната юрисдикция на съдилищата в Англия и Уелс.

(8)     Подробности за нас
INQUIRE е тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз по 7та рамкова програма. INQUIRE включва 17 партньори в 11 европейски страни.  

Уебсайтът на NQUIRE се управлява от Партньорите, които отговарят за отделните сайтове на различните езици.  

За общи проучвания можете да се свържете с нас на електронна поща: info@inquirebotany.org

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

00 Коментари

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook