Климатичните промени са факт

16/10/13

Междуправителствената експертна група на ООН по изменение на климата (IPCC ) публиква миналия месец  Доклад за физическата основа на изменението на климата. Докладът е първата от предвидените четири части за осъществяване на оценка през тази година. Той се основава на 9200 рецензирани проучвания от 259 учени.


Докладът започва с описание наблюдения на климата. В него се посочва, че вероятно периодът 1983 - 2012 е най-топлия за последните1400 години. Глобалното затопляне, според авторите е "недвусмислено",  "много от наблюдаваните промени [са] безпрецедентни в продължение на десетилетия до хилядолетия."


Налице е постоянно изчерпване на ледената покривка и ледниците. Океаните са се затоплили средно с 0,11°C на десетилетие, като нивото се е покачиво средно на 0,19 метра от 1901 г. и показва продължително вкисляване в резултат от поглъщане на въглероден диоксид от атмосферата, концентрацията на който се е увеличил до "безпрецедентни нива в най-малко 800 хиляди година".
Това увеличение на въглероден диоксид в атмосферата се определя като основната причина за изменението на климата. Изгарянето на изкопаеми горива е основният източник, а обезлесяването показва значителен принос. В доклада се обяснява, че " човешкото влияние върху климатичната система е ясно. "


Докладът разглежда и това какво можем да очакваме от бъдещето. Уточнява се, че от последния доклад са се подобрили методите на моделиране и така групата е била в състояние да направи по-точни прогнози.
Екипът вярва, че през следващия век можем да очакваме покачване на температурата от 1.5 до 4°C. Ние ще се изправим пред по-големи контрасти между мокри и сухи сезони и региони. Океаните ще продължат да бъдат засегнати от затопляне и повишаване на киселинността, ледената покривка ще продължи да се топи и морското равнище се очаква да се повиши с 0.26 м до 0.98 м средно. Това увеличение е достатъчно повлияе на 2223 км² суша - дом на 145 милиона души.


Докладът завършва с това, което може да се разглежда като призив за спешни действия. Групата твърди, че "повечето аспекти на изменението на климата ще се запазят в продължение на много векове, дори ако емисиите на CO ² са спрени"


Но как да знаем на какво да вярваме, когато има и противоположни становища на всяка крачка? Отговорът е: като сме в състояние да направим критична оценка на това, което четем. Това може да се постигне само чрез ефективно образование. С тема като изменението на климата, в която действията на гражданите и мнението им играят значителна роля, е важно да има обществено разбиране на текущия научен консенсус. Окуражаващо е да видим, че толкова много специалисти на на едно мнение. Посвещение на значението на образованието по отношение изменението на климата се наблюдава наскоро, когато над 65 000 души подписват петиции срещу плановете на Майкъл Гов за премахване на темата изменение на климата от много области на националната учебна програма. За щастие, тези планове са ревизирани и изменението на климата все още е част от в учебната програма в Европа.


Ресурси:

Изменението на климата е не само от голямо значение за добре формиращо образование, но е зона с голям потенциал за откривателско учене. Следните планове на уроци ще помогнат на ученици от средното образование да оценят този сложен въпрос.

СО2 в света - производство и поглъщане

Комплект играй-реши: климатични промени

Коментари

Няма коментари. Може да коментирате чрез формата по-долу.
Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook