Курсове

image

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КУРСА

INQUIRE обучението, което се осъществява в България е разработено от екип на Университетски Ботанически градини и е подкрепено от катедра "Методика" към Биологическия факултет към СУ "Св. Климент Охридски". Участниците ще бъдат запознати с техниките на откривателското учене, които могат да използват в класната стая и на открито (ботаническа градина, резерват, екологичен образователен център или естествени местообитания). По време на курса ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между учители, ученици и Университетски ботанически градини.

Чрез работа по темите на изменението на климата, биоразнообразието и необходимостта от опазване на естествените местообитания, участниците ще могат да градят своите умения и опит, за да преподават те з и и д р у г и а к т у а л н и т е м и в началн а т а а и прогимназиал н а с т е п е н .

Практическата част на обученито ще даде възможност на участниците сами да прилагат методите на откривателското учене и да получат съдействие от екипа на УБГ.

Учителите и обучителите имат възможност за дискусия, обмяна на опити и идеи, както и литература.

Обучението INQUIRE 2012/13: Откривателството - път към разбирането се осъществява паралелно в Университетска Ботаническа градина гр. София и Университетска Ботаническа градина - Екопарк гр. Варна, като следва еднакъв план.

image

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Причините за загубата на биоразнообразието и изменението на климата са много и сложни и не на последно място се дължат на повишената нужда от енергия – населението на света се очаква да нарасне от 6 милиарда сега вероятно до 10 милиарда към края на този век. Тази нужда от енергия налага отделянето на парниковите газове. През февруари 2007 година Междуправителственият панел за изменението на климата отбеляза „Ако продължаваме да отделяме парникови газове със сегашните темпове, ние ще станем свидетели на по-големи изменения през този век, отколкото през миналия. Степента на затоплянето ще зависи от решенията, които хората вземат”. Курсовете на INQUIRE могат да подготвят учениците да вземат решения, които ще смекчат климатичните промени, както и да предприемат действия за запазване на биоразнообразието.

Открийте повече

Техники на откривателското учене (IBSE)

Използвайки откривателския подход учениците започват да генерират идеи. Те биват насърчавани да вземат участие и да се обвързват с учене чрез съвместни учебни дейности, уроци, изнасяни от съученици, проекти и разговори в класната стая, които изискват множество нива на мислене. Те създават нови идеи и материали посредством проектите, обикновено говорят на глас за начина, по който са извлекли даден отговор и предприемат инициативата да взаимодействат с учителите и съучениците си. Няма един единствен начин за провеждане на откривателско учене, то се отнася повече до създаването на среда, където всички участници – учители и ученици – са съ-учащи в пътешествието на ученето. Кликнете тук, за да откриете различни техники на откривателско учене.

Преглед на всички техники
image

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

През юли 2013 година представители от 14те страни партньори ще се съберат да обсъдят резултатите от този три годишен проект. Участници ще бъдат обучителите, учителите и хората, разработващи учебните програми. Следете за подробности тук!

Открийте повече

Ползи за обучителите

Вашата градина ще отговаря повече на нуждите на учители и ученици, като им предоставя истински опит на открито, използвайки техниките на откривателското учене. Ще научите разнообразни методи да оценявате вашата дейност и да подобрявате практиката си.

image

Този курс ще промени моето преподаване

Ползи за учителите

Като участвате в курс на INQUIRE вие ще се сдобиете с уменията за откривателско учене (IBSE), да мотивирате учениците си, да повишите самоувереността на момичетата да изучават научните дисциплини, ще предоставяте на учениците преживявания в реалния свят, ще получите подкрепата от водеща научна институция и ще имате достъп до пълния обхват от възможности за откривателско учене.

image

Открих много стимулиращи дейности на първия ден на курса

Партньори в INQUIRE

INQUIRE обучението в България се разработва от:

 

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

00 Коментари

анкети Вижте предишните анкети

Коя е най-голямата бариера за въвеждането на откривателското учене във вашата практика?

Идеята, че мога да загубя контрол по време на дейностите
Компетентност за задаване на въпроси, които да стимулират откривателското мислене
Промяната от дидактичен към откривателски подход
Загриженост дали учениците ще се справят с откривателските дейности
Липса на доверие в откривателския подход


Улеснен достъп

              

Следи ни

С подкрепата на

  Share on Facebook