INQUIRE 2012/13: Откривателството - път към разбирането: София

ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ЧАСОВЕ ДАТА

Теоретични концепции за откривателския подход. Примери от практиката. 

16 13/10/12 - 14/10/12

On-line дейности и самообучение

12 01/11/12 - 15/04/13

Практическо занимание с участниците в обучението в Университетска ботаническата градина

5 15/04/13 - 31/05/13

Module 1

Модул 1

Теоретични концепции за откривателския подход

Учители и обучители на деца на възраст 9-14 години

Теоретични концепции за откривателския подход. Примери от практиката.

Подробности за урока

Module 2

Модул 2

On-line дейности и самообучение

Учители и обучители на деца на възраст 9-14 години

On-line дейности и самообучение (четене, проучване на ресурси, критика, проучване на дейности и критика, блог, дискусия и др.)

Воденене на дневник.

Рефлексия

Подробности за урока

Module 3

Модул 3

Практика в УБГ

Учители и обучители на деца на възраст 9-14 години

Подробности за урока
1 2 »

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

00 Коментари

Улеснен достъп

              

Следи ни

С подкрепата на

  Share on Facebook